...

ENGR. REYNANTE S. AYUCAN, MDMG

Municipal Vice Mayor


...

HON. ANGELITO G. LARIDE

Sangguniang Bayan Member

Public service is my motto.


...

HON. REYNALDO D. PANISAL, JR.

Sangguniang Bayan Member

Gugma ug kalinaw maoy tinugdan sa atong kalamboan, Asuncion padayon sa pag lambo.


...

HON. SILVINO P. MATOBATO, JR., PTRP

Sangguniang Bayan Member / PCL President Davao del Norte


...

HON. ROCKY JAY A. BINASBAS, DMD

Sangguniang Bayan Member

Service is my passion, service is my commitment.


...

HON. ALVIN S. ALMEDA

Sangguniang Bayan Member


...

HON. ALAN Q. MONTEROSO

Sangguniang Bayan Member

Never give up, great things take time.


...

HON. ROGELIO E. BUAL

Sangguniang Bayan Member

Unity is the key for the progress of this Municipality.


...

HON. GENEROSO P. CAMPOMANES

Sangguniang Bayan Member

Love conquers all.


...

HON. CECILIO B. CINCO

ABC President

Dawata ang tanang hagit sa kinabuhi, aron mahimong mas tam-is ang maangkon mong kadaugan.


...

HON. MADELO M. AMONCIO

SKMF President

Work hard, never give up, stay positive and make it happen.


...

DATU DENNIS M. PILO

IPMR

We may encounter many defeats. But, We must not be defeated. - Maya Angelou